תגיש לי No Further a Mystery

Such a examining also traces the oppressive foci that perpetuate Women of all ages's marginality and reification, such as, regular heterosexual coupledom that imposes on Girls a life of wives inferior to their husbands and sure to spouse and children treatment. An additional instance differs social preparations, like the authorized method, Established on legislation produced by and for guys and not referring to the feminine standpoint; Also the financial method, which assures the retention of economic means within the male area of interest and dictates With this light feminine requirements and A variety of Females's acts of survival to realize use of financial sources[3].

יש להגיד את המשפטים הללו מתוך מקום של הצבת גבול (ולא ממקום אגרסיבי)

התמודדות עם אנשים לא נעימים - איך מתמודדים עם אנשים מעצבנים, עוקצניים שחלקם משפחה? תודה.

בקיצור - לא עדיף באמת שהפיקיוויקי יהיה אתר עצמאי שבו יאוכסנו התמונות, וממנו תהיה אפשרות להעביר את התמונות המתאימות לקומונז?

File:PA190094.JPG has actually been stated at Commons:Deletion requests so that the Neighborhood can go over no matter whether it ought to be saved or not. We would appreciate it if you could drop by voice your feeling relating to this at its entry.

Many thanks for uploading Graphic:KD_Lobby_1930's.JPG. I observe the image webpage currently won't specify who established the written content, Therefore the copyright position is unclear. Should you have not created this media by yourself then you need to argue that We've got the appropriate to use the media on Wikimedia Commons (see copyright tagging under).

Be sure to incorporate the demanded details for this and various information you have got uploaded in advance of adding more files. If you need aid, remember to ask at the assistance desk. Thanks!

Note that any unsourced and untagged images will be deleted one week when they are actually uploaded, as explained on criteria for quick deletion. If you have uploaded other media, please Examine that you've got specified their supply and copyright tagged them, far too.

מעבדות לחירות – שאלה משמעותית להתפתחות אישית וארגונית

Nava Semel's novel Along with the Rat Laughed focuses on the survival story of the five calendar year previous Lady who was hidden through Globe War II in a very dark pit underneath the home of Polish peasants who did it for dollars. הרומן נבנה מתוך שימוש בפואטיקות משולבות, אשר הצלבתן מאפשרת עמידה על סיפור הישרדותה של הילדה, שבמשך שהותה בבור, נאנסה שוב ושוב על-ידי בנם של האיכרים שהעניקו לה מחסה.

Please keep in mind to answer and – if ideal – contradict the read more arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator won't influence the results of the nomination. Thanks!

Remember to bear in mind to answer and – if acceptable – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which target the nominator will never influence the results of the nomination. Thank you!

Make sure you recall to answer and – if acceptable – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which target the nominator is not going to influence the result of the nomination. Thank you!

You should try to remember to respond to and – if acceptable – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will never have an affect on the result of the nomination. Thanks!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *